Requisits i accés


Els requisits d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil són:

– Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

– Tenir l’empadronament a qualsevol municipi de Catalunya.

No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

– Presentar i signar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.


Accés i inscripció al sistema de Garantia Juvenil

El procediment principal establert per a la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil és telemàtic, realitzant-se la identificació del sol·licitant a través de DNI electrònic, certificat eletrònic reconegut o altres mitjans d’identificació electrònica reconeguda, o mitjançant la generació d’usuari i contrasenya.

  • Inscripció amb DNI electrònic o certificat

És la manera més senzilla i ràpida d’accedir al fitxer. Cliqueu aquí.

  • Inscripció amb usuari i contrasenya

Es pot sol·licitar un usuari i contrasenya a l’Oficina de Treball del SOC.

Un cop tramitada la sol·licitud, el/la jove obtindrà un codi d’activació (contrasenya d’un sol ús), mitjançant el correu electrònic indicat o facilitat al fer la sol·licitud. Caldrà introduir aquest codi d’activació a la web, així s’activarà l’usuari i seguidament podrà escollir una contrasenya.

Seguidament l’usuari podrà completar la inscripció amb les seves dades i acabar de presentar la sol·licitud per entrar al sistema nacional de Garantia Juvenil.

 

[Per a més informació: aquí]