Recursos i serveis

 

Programes

Denominació i Línies d’acció

 Al Gironès

Noves oportunitats

Itineraris formatius i laborals personalitzats per a joves sense titulació. Té doble objectiu: retorn al sistema educatiu i/o qualificar-se professionalment per accedir al món laboral. En curs

a Oscobe Intermedia

Projectes Singulars

Formació especialitzada per treballar en sectors laborals concrets, suport a l’emprenedoria o mobilitat internacional. Gironès, espai singular

Gestiona’t

Avança

Anem?!

Cultura i Natura

Singulars Adecco

Tour is Me

Singulars Oscobe

(G)Innova

Contractació en pràctiques

Pràctiques per a fomentar l’adquisició d’experiècia professional dels joves amb formació (unversitaris, Cicles formatius, FP o CP). En curs a diferents municipis de la comarca. D’octubre de 2019 a abril de 2020.

Mobilitat transnacional – TLN International Mobility

Programa de mobilitat per a la millora de les competències professionals i lingüístiques.  Associació Mundus – a Girona

En curs

Emprenedoria

Assessorament i formació per a l’emprenedoria, creació d’empreses i ajudes a l’autoocupació. Sol·licitud per l’ajuda d’autoocupació – finalitzat termini de sol·licitud

Altres entitats i programes de Garantia Juvenil

Creu Roja

4 programes diferents d’inserció laboral Formació juliol 2019

Cambra de Comerç

PICE

Requisit: tenir entre 16 i 25 anys, o bé fins a 29 en cas d’haver-se inscrit a Garantia Juvenil abans del 2019.

Atenció al client, comandes i certificat de carretons

Curs de transportista, carnet de conduir C

Curs de perruqueria i barberia

A Cassà de la Selva!