Itineraris

Una vegada inscrit/a i acceptat/da al sistema de la Garantia Juvenil, el o la jove haurà d’anar a l’Oficina de Treball del SOC en un termini màxim de 30 dies, per a tenir una entrevista inicial i començar l’assessorament. Allà un orientador professional de l’OT li proposarà les actuacions més adients a les seves necessitats entre tres itineraris:

Itinerari 1: Orientació Laboral i suport en la cerca de feina.

Itinerari 2: Reforç de la formació i l’experiència laboral.

Itinerari 3: Suport a la posada en marxa d’una idea de negoci acceptat/ada al sistema de Garantia Juvenil.

Durant tot el procés el/la jove rebrà tutorització personalitzada i especialitzada, principalment duta a terme per els i les professionals de la Xarxa d’Impulsors/ores del Programa de Garantia Juvenil, i de manera coordinada, entre l’Oficina de Treball i l’Oficina Jove o Punt d’Informació Juvenil de referència del jove.